• od 17 marca 2018 r. 27 kwietnia 2018 r. 18 maja 2018 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakła
• do 19 maja 2018 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
5 czerwca 2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Tradycja i jej współczesne wymiary
• do 14 czerwca 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 października 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 czerwca 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook