Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Agata Skała Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Beata Lisowska Zakład Kultury Wizualnej
Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook